mr. J. W. M. Kromme

Mr. J. W. M. Kromme is reeds meer dan 14 jaar advocaat. Hij heeft zijn opleiding Nederlands recht genoten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is afgestudeerd in het strafrecht. Na zijn opleiding heeft hij eerst nog enige tijd als zogeheten buitengriffier gewerkt bij de Rechtbank Rotterdam, sectie bestuursrecht. Daarna is hij direct als zelfstandig advocaat aan de slag gegaan en heeft hij besloten zijn krachten te bundelen met die van mr. J. F. van Duin.

Specialisaties:

Mr. J. W. M. Kromme heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden
in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

De hoofdrechtsgebieden Personen- en Familierecht en Strafrecht, alsmede de (sub) rechtsgebieden echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

 

Zijn interesse, praktijk en ervaring liggen (verder) voornamelijk bij de volgende rechtsgebieden:

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Sociale Voorzieningen - algemeen
Sociale zekerheid - algemeen 
Participatiewet (heeft onder meer de Wet werk en bijstand vervangen)

Bestuursrecht
Bestuursprocesrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – sociale zekerheid

Personen-. familie-, erfrecht
Beëindiging samenwonen
Boedelscheidingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
Familierecht - algemeen
OTS/UHP (Ondertoezichtstelling/Uithuisplaatsing)
Personenrecht - algemeen

Strafrecht
Jeugdstrafrecht 
Strafprocesrecht
Strafrecht - algemeen

  • RECHTSGEBIEDEN

    RECHTSGEBIEDEN

    Ons kantoor behandelt voornamelijk zaken op het gebied van bestuursrecht, civiel recht en strafrecht.

    Lees meer